Wynik kontroli celno-skarbowej

Jeżeli otrzymaliśmy wynik kontroli celno-skarbowej, w którym organ dopatrzył się nieprawidłowości, mamy 14 dni na złożenie korekty deklaracji podatkowej. W przypadku niezłożenia korekty uwzględniającej stanowisko organu kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Wynik kontroli Kontrola celno-skarbowa kończy się wraz z doręczeniem wyniku kontroli. Pomimo pewnych podobieństw, wynik kontroli nie jest tym samym, co protokół kontroli kończący kontrolę podatkową. Więcej na temat protokołu …