Należyta staranność a prawo do odliczenia podatku VAT

Organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku VAT w związku z niedochowaniem należytej staranności przy zawieraniu transakcji z nieuczciwym kontrahentem. Należyta staranność Organy podatkowe mają prawo odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli zostanie udowodnione, że skorzystanie z tego prawa związane jest z przestępstwem lub nadużyciem. Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nie można odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli podatnik …

Jak chronić się przed karuzelami VAT

Mimo że za oszustwami podatkowymi najczęściej stoją zorganizowane grupy przestępcze, również uczciwi przedsiębiorcy mogą zostać wplątani w tzw. „karuzelę VAT”. Wykorzystując legalnie działające podmioty, przestępcy dążą bowiem do utrudnienia wykrycia oszustwa. Należyta staranność Podatnik, który nieświadomie został wplątany w oszustwo karuzelowe, może spodziewać się zakwestionowania przez organ podatkowy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od faktur dokumentujących nabycie towarów od przestępców. …