Procedury kontroli cen transferowych

W ostatnich latach organy podatkowe przejawiają coraz większe zainteresowanie tematem cen transferowych. Towarzyszy temu systematyczny wzrost liczby kontroli dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o czym informowaliśmy na naszym portalu Powiązane.pl w artykule Kontrola cen transferowych. Warto zatem widzieć, jakimi środkami dysponują organy podatkowe w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Czynności sprawdzające Podstawową procedurą, po którą sięgają organy podatkowe …

Kontrola krzyżowa

W pewnych przypadkach organ podatkowy ma możliwość weryfikacji naszych dokumentów czy ksiąg bez konieczności wszczynania kontroli. Wystarczy, że aktualnie prowadzi postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową u naszego kontrahenta. Potocznie nazywane jest to „kontrolą krzyżową”. Kontrola krzyżowa w związku kontrolą podatkową W związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym prowadzonym u naszego kontrahenta organ podatkowy może zażądać od nas przedstawienia dokumentów lub przekazania …

Wezwanie z urzędu skarbowego

W uzasadnionych przypadkach organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania innej czynności. Niestawienie się lub niewykonanie innych obowiązków wskazanych w wezwaniu może czasami skutkować nałożeniem kary porządkowej. Wezwanie z urzędu skarbowego Gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów …

Czynności sprawdzające – uprawnienia organu podatkowego

Gdy nie jest konieczne wszczynanie kontroli podatkowej, organy podatkowe przeprowadzają u podatników czynności sprawdzające. Warto jednak pamiętać, że nie mogą być one podejmowane dowolnie, a jedynie w ściśle określonych w ordynacji podatkowej przypadkach. Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Więcej o kontroli podatkowej, jak i kontroli celno-skarbowej, dowiesz się z naszego Przewodnika po kontroli. Odrębną, mniej sformalizowaną …