Nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli podatników od 2022 r.

Projekt ustawy nowelizującej przepisy podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada utworzenie nowej procedury kontroli podatników – nabycia sprawdzającego. Czym właściwie będzie ta procedura i jak będzie przebiegać? Istota i przebieg nabycia sprawdzającego Nabycie sprawdzające ma polegać na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej …

Efektywność kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wciąż wzrasta

Statystyki za 2020 r. pokazują, że organy podatkowe z roku na rok przeprowadzają coraz mniej kontroli podatkowych. Jednocześnie efektywność ich działania wciąż wzrasta, co skutkuje wyższą kwotą ustalonych uszczupleń. Spada liczba przeprowadzanych kontroli podatkowych Ze statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2020 r. organy podatkowe postawiły na przeprowadzanie czynności sprawdzających, a kontrole podatkowe były przeprowadzane raczej w nielicznych przypadkach. Procedura ta ma na celu m.in. sprawdzenie …

Procedury kontroli cen transferowych

W ostatnich latach organy podatkowe przejawiają coraz większe zainteresowanie tematem cen transferowych. Towarzyszy temu systematyczny wzrost liczby kontroli dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o czym informowaliśmy na naszym portalu Powiązane.pl w artykule Kontrola cen transferowych. Warto zatem widzieć, jakimi środkami dysponują organy podatkowe w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Czynności sprawdzające Podstawową procedurą, po którą sięgają organy podatkowe …

Kontrola krzyżowa

W pewnych przypadkach organ podatkowy ma możliwość weryfikacji naszych dokumentów czy ksiąg bez konieczności wszczynania kontroli. Wystarczy, że aktualnie prowadzi postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową u naszego kontrahenta. Potocznie nazywane jest to „kontrolą krzyżową”. Kontrola krzyżowa w związku kontrolą podatkową W związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym prowadzonym u naszego kontrahenta organ podatkowy może zażądać od nas przedstawienia dokumentów lub przekazania …

Wezwanie z urzędu skarbowego

W uzasadnionych przypadkach organ może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania innej czynności. Niestawienie się lub niewykonanie innych obowiązków wskazanych w wezwaniu może czasami skutkować nałożeniem kary porządkowej. Wezwanie z urzędu skarbowego Gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów …

Czynności sprawdzające – uprawnienia organu podatkowego

Gdy nie jest konieczne wszczynanie kontroli podatkowej, organy podatkowe przeprowadzają u podatników czynności sprawdzające. Warto jednak pamiętać, że nie mogą być one podejmowane dowolnie, a jedynie w ściśle określonych w ordynacji podatkowej przypadkach. Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Więcej o kontroli podatkowej, jak i kontroli celno-skarbowej, dowiesz się z naszego Przewodnika po kontroli. Odrębną, mniej sformalizowaną …