Wojciech Czernik

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej, czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzane jedynie w określonych miejscach. Co istotne, do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie limitu łącznego czasu trwania kontroli w ciągu roku kalendarzowego.

Miejsce prowadzenia kontroli

Czynności kontrolne w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być wykonywane w:

  • urzędzie celno-skarbowym,
  • siedzibie kontrolowanego,
  • miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych,
  • każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością
    (w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli),
  • innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Czas prowadzenia kontroli

Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Przy czym podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej, organ podatkowy może ten termin przedłużyć. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie powinniśmy jednak zostać zawiadomieni na piśmie, ze wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i nowego terminu jej zakończenia.

Jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty zgromadzone po upływie powyższych terminów nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu karnym skarbowym. Nie dotyczy to jednak dokumentów, o których udostępnienie wystąpiono przed ich upływem.

Kontrola celno-skarbowa kończy się wraz z doręczeniem wyniku kontroli. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Wynik kontroli celno-skarbowej.

WAŻNE
Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo przedsiębiorców w zakresie dot. limitu łącznego czasu
trwania kontroli w ciągu roku kalendarzowego.

Wyłączenie stosowania przepisów dot. limitu czasu trwania kontroli w ciągu roku oznacza, że organy podatkowe związane są jedynie 3 miesięcznym terminem, o którym mowa w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Z uwagi na możliwość przedłużania tego terminu, kontrola celno-skarbowa u przedsiębiorców trwa miesiącami lub nawet latami.

Czeka Cię kontrola rozliczeń podatkowych? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz